side-area-logo

Onderhoud en renovatie

Renovatie en onderhoud (seriematig)

De afgelopen decennia hebben we het bouwbedrijf sterk op de kaart gezet als het gaat om seriematige renovatie en onderhoud voor woningbouwcorporaties.
Voor woningbouworganisaties uit de regio hebben we diverse renovatie- en onderhoudsprojecten gerealiseerd. Stuk voor stuk projecten waarbij we de bewoners centraal hebben gesteld en binnen de gestelde kaders hebben gewerkt van de opdrachtgever. Zo komen mutaties rechtstreeks binnen bij ons onderhoudsteam en kunnen we dermate snel aan de slag, omdat we alleen met eigen medewerkers werken en niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld zzp’ers of uitzendkrachten.

Daarbij houden we altijd rekening met de mate van betrokkenheid van de woningbouworganisatie. Of u nu kiest voor intensieve betrokkenheid bij renovatieprojecten en communicatie in eigen beheer of juist voor het zoveel mogelijk uit handen geven van verantwoordelijkheden aan Hoefnagel Totaalbouw.
Door een optimale begeleiding en vakkundige ketenpartners zijn we goed in staat in een zo kort mogelijke bouwtijd tegen een vast overeengekomen budget met minimale overlast voor de bewoners dit te realiseren.

Onderhoud bedrijven, VVE’s en particulieren

Niet alleen woningbouwcorporaties weten ons te vinden voor dagelijks of planmatig onderhoud aan woningen of wooncentra. Ook bedrijven, VVE’s en particulieren brengen met regelmaat periodieke onderhoudsprojecten onder bij ons bouwbedrijf. Net zoals bij de grote onderhouds-of renovatieprojecten maken we ook voor de kleinere projecten een goed uitgewerkt plan samen met de opdrachtgever. Gezamenlijk aan tafel met het onderhoudsteam en vervolgens een planning maken die naar ieders wens is en realiseerbaar. In de gemeente Loon op Zand en Waalwijk werken we voor een groot aantal VVE’s, waarbij we graag een meerjaren-onderhoudsplan opstellen met de betrokken partijen, zodat de bewoners niet voor onaangename verrassingen komen te staan als er toch achterstallig onderhoud noodzakelijk is. Liever proactief en goed doordacht een meerjaren onderhoudsplan maken, dan ad-hoc en reactief werken. Onze opdrachtgevers waarderen deze aanpak en plukken er uiteindelijk ook de vruchten van. Want goed en tijdig onderhoud scheelt aanzienlijk in de portemonnee van alle bewoners.

Spoed onderhoud

Hoefnagel Totaalbouw voert dagelijks  onderhoudswerkzaamheden uit aan woningen of bedrijfspanden in de regio. Ook spoedreparaties, bijvoorbeeld water- of stormschade of wat voor schade dan ook. We hebben medewerkers paraat staan om uw probleem op te lossen. (bel ons via 0416-332898)

onderhoud en renovatie
Seriematig onderhoud-renovatie
Meer informatie