Projectontwikkeling

Ook wanneer er meer dan één woning gebouwd moet worden, weten we wat er te doen staat. Met zo’n 1500 gerealiseerde nieuwbouwwoningen als referentie door de jaren heen kunnen we laten zien dat ook projectmatige nieuwbouw, klein en groot, tot onze business behoort. Hoefnagel Projectontwikkeling, het ontwikkelbedrijf van de aannemer, ontwikkelt jaarlijks seriematige woningbouwprojecten, zo’n 60-100 woningen per jaar. Projecten variëren van 10-12 woningen tot compleet nieuwe woonwijken die gefaseerd gebouwd worden.

Bij project- of seriematige nieuwbouw treden we vaak zelf op als projectontwikkelaar. Maar daarnaast werken we in ontwikkelingsprojecten ook regelmatig samen met de corporatie, beleggers of collega-projectontwikkelaars. We kijken naar de woonagenda van de betreffende gemeente, analyseren de omgeving, doen uitvoerig onderzoek naar de (on)mogelijkheden en trachten zo een woningbouwproject te ontwikkelen dat toegevoegde waarde heeft voor de samenleving. Onze ervaring als projectontwikkelaar in de regio Midden-Brabant is daarbij zeker van toegevoegde waarde.

Gerealiseerde projecten

De Els II
Kaatsheuvel

135 woningen

Heereland
Raamsdonksveer

175 woningen

WaalwijkWonen
Waalwijk

16 CPOH woningen
(levensloopbestendig)