Wonen met zorg

Sommige mensen hebben meer of andere woonwensen als het gaat om veilig en zelfstandig wonen. Woningen, maar ook praktijkruimtes en multifunctionele centra moeten dan compleet afgestemd worden op de doelgroep. Dat geldt bijvoorbeeld voor ouderen of verstandelijk beperkten. Hoefnagel Totaalbouw heeft op het gebied van het bouwen van zorgwoningen en zorgcomplexen veel ervaring.

Hoefnagel Totaalbouw heeft op het gebied van het bouwen van zorgwoningen en zorgcomplexen veel ervaring. In de afgelopen jaren heeft het bouwbedrijf een aantal zorgcomplexen gerealiseerd in de regio Brabant, waar in de meeste gevallen een groot aantal hulpvoorzieningen getroffen moesten worden ter bevordering van het woongenot.

Aspecten die bijvoorbeeld belangrijk zijn bij zorgcomplexen of -woningen zijn: gelijkvloerse indelingen, toegankelijkheid binnen en buiten, (alarm) communicatievoorzieningen, gezamenlijke centrale ruimten, parkeergelegenheid en brandveiligheid.

Referenties

  • Renovatie en nieuwbouw pastorie Nispen; in opdracht van WSG – gebruiker Stichting Groenhuysen Roosendaal. Renovatie pastorie tot 2 woonzorgappartementen en een recreatieruimte alsmede nieuwbouw in de pastorietuin waarin 18 woonzorgappartementen zijn gerealiseerd. Het complex is geschikt voor mensen met een lichte of zware zorgbehoefte.
  • Verpleeghuis Rosagaerde in Kaatsheuvel: in opdracht van WSG. Nieuwbouw bestaande uit 28 verpleegplaatsen voor psychisch en lichamelijk gehandicapten, alsmede 14 zorgappartementen voor zelfstandig wonenden.
  • Zorgappartementen in Den Dungen: in opdracht van Stichting Huis en Erf.Nieuwbouw – 14 woonzorgappartementen met gemeenschappelijke woonruimte
  • Seniorenwoningen te Andel; in opdracht van Woonservice Meander – nieuwbouw van 12 grondgebonden seniorenwoningen
Meer informatie over bouwen voor de zorg

Alexander Hoefnagel

+31 (0) 416 – 33 28 98

Nieuwbouw projecten

Lorum ipsum delor
edit illiumium et.

12 Rijwoningen
10 Twee-kappers
2 Vrijstaande woningen

Lorum ipsum delor
edit illiumium et.

12 Rijwoningen
10 Twee-kappers
2 Vrijstaande woningen

Lorum ipsum delor
edit illiumium et.

12 Rijwoningen
10 Twee-kappers
2 Vrijstaande woningen